grisar


Dilemma: suggor blir ammor

MiljöSuggor får allt fler kultingar per kull i Sverige samtidigt ökar smågrisdödligheten. Både i Danmark och Sverige används grissuggor som ammor. Det väcker frågor, säger veterinären Emma Andersson till Sveriges Radio.