gifterMycket gifter kvar i Östersjön

MiljöDet finns fortfarande höga halter av gamla miljögifter på Östersjöns havsbotten. Detta enligt SGU, Sveriges geologiska undersökning, som har tagit prover långt ute till havs.Framgång för giftfria skogsplantor

MiljöEn pappershylsa som träs på unga trädplantor ger lika gott skydd mot angrepp av snytbaggen som insektsgifter, det visar tester av Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, rapporterar Sveaskog.