Växter kan rena luften från bensinångor

publicerad 3 juni 2023
- av Sofie Persson
Växter beskrivs som det bästa sättet att bekämpa skadliga föroreningar i hemmet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Vanliga inomhusväxter kan rena luften upp till 97 procent, visar en ny australiensisk studie. Forskare har även kommit fram till att plantor kan rena inomhusluften från bensinångor, något som är vanligt på både arbetsplatser och i hem.

I studien från University of Technology Sydney (UTS), i samarbete med växtföretaget Ambius, har man tittat på hur växter kan rena luften från gifter. Man använde därvid en av Ambius så kallade “gröna väggar”, det vill säga en blandning av ett antal vanliga inomhusväxter, och testade hur mycket det renade luften.

Tidigare studier har visat att växter kan rena luften från giftiga ämnen, något den här studien också bekräftar då plantorna tog bort 97 procent av de mest giftiga ämnena, däribland även cancerframkallande ämnen som fanns i luften. Det visade sig dessutom att luften även renades från bensinångor, något som tidigare inte sett i studier.

– Detta är första gången som växter har testats för sin förmåga att avlägsna bensinrelaterade föreningar, och resultaten är förbluffande, säger professor Fraser Torpy.

– Växter kan inte bara avlägsna de flesta förorenande ämnen från luften på några timmar, de avlägsnar också de mest skadliga bensinrelaterade föroreningarna från luften mest effektivt, till exempel bryts den kända cancerframkallande bensenen ned snabbare än mindre skadliga ämnen, som alkoholer.

Bensinångor förgiftar en stor del av världens byggnader som ligger i närheten av diverse bilvägar. Samtidigt är ofta kontorsbyggnader sammansvetsade med exempelvis parkeringsgarage, vilket gör att de giftiga ångorna lättare tar sig in i byggnaden. Bensinångor kan orsaka lungirritation, huvudvärk och illamående på kort sikt, men har även kopplats till bland annat cancer och astma.

Johan Hodgson, verkställande direktör för Ambius, menar att studien bekräftar att växter faktiskt kan främja hälsan och att det är ett enkelt sätt att bekämpa de giftiga ämnena i luften på.

Slutsatsen är att det bästa, mest kostnadseffektiva och mest hållbara sättet att bekämpa skadliga föroreningar i inomhusluften på din arbetsplats och i ditt hem är att införa växter.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!