Vetenskap

Vanlig förädling bättre än GMO

Miljö Kommer dröja fler år för Monstantos majs. Traditionell växtförädling har visat sig bättre på att framställa grödor som tål torka än genmanipulering.


Steget efter


Foto: Flickr/CC BY-ND 2.0

GMO förbjuds på Hawaii-ö

Miljö GMO-jätten Monstanto kommer inte att bedriva verksamhet på ön. Hawaii's största ö, Big Island, har valt att förbjuda genmodifierade organismer, GMO, och för den som odlar GMO kan det bli 30 dagars fängelse.