Inrikes

Åtta nya no go-zoner i Sverige

Inrikes Polisens nationella operativa avdelning, Noa, har klassat ytterligare åtta områden som så kallade "särskilt utsatta" bostadsområden där polisen i praktiken inte vågar in utan förstärkning.


Steget efter


53 områden i Sverige anses “utsatta” av polisen

Inrikes Det finns 53 områden i landet som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet, har en låg socioekonomisk status och där polisen bör rikta särskilda insatser. Det slår polisen fast i en ny rapport. 15 av dessa 53 områden klassas som särskilt utsatta. Sex områden bedöms som riskområden och 32 områden som utsatta. Begreppet […]