Dmitrij Medvedev

Foto: NickolausHopper/CC BY-NC-SA 2.0

GMO-förbud på väg i Ryssland

MiljöPremiärminister Medvedev har tillsatt en utredning. Mycket talar för att genmodifierade organismer (GMO) kommer att bannlysas i Ryssland.