Den metabola pandemin
Foto: Cyril Hanquez/CC BY-NC-ND 2.0

Krossandet av John Yudkin har kostat hundratals miljoner liv

KrönikorTrots den metabola pandemins omfattande skadeverkningar rubbas inte skolmedicinens fetthypotes som den framstående nutritionisten John Yudkin motbevisade redan på 60-talet. Det skriver Lars Bern.


Foto: romainguy/CC BY-NC-SA 2.0

Recension: Den metabola pandemin

RecensionerHans Sternlycke recenserar Lars Berns bok Den metabola pandemin – det största hotet mot en hållbar framtid.