Inrikes

Så cyklar du säkert i sommar

Inrikes Cykeln är ett utmärkt alternativ till bilen för kortare resor, vilket torde främja såväl den egna hälsan som plånboken, förutom att det skonar vår miljö.


Nytt cykelbibliotek aktuellt i Växjö

Miljö Växjö kommun undersöker möjligheterna att öppna ett cykelbibliotek i Växjö. Detta efter att ha beviljats bidrag på 360 000 kronor för projektet BikeLab från Svenska institutet. För att förbättra cykelkulturen i Växjö ska kommunen titta på förutsättningarna för att utveckla en form av lättillgängligt lånesystem för olika typer av cykla för att inspirera till mer cykling. […]


Steget efter