Stöldrisken får fler att välja bort cykeln

publicerad 29 november 2023
- av Sofie Persson
Ett nationellt cykelregister skulle kunna leda till att fler cykelstölder klaras upp.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Cirka tio procent avstår helt från att äga en cykel på grund av den överhängande risken att få den stulen, visar en ny rapport från Cykelcentrum VTI. Forskarna föreslår bland annat ett nationellt cykelregister för att minska problematiken.

I Sverige anmäls cirka 70 000 cyklar stulna varje år, men långt ifrån alla cykelstölder anmäls och forskare tror att det verkliga antalet ligger på omkring en halv miljon tillgrepp varje år. Detta kan bland annat bero på att det endast är omkring en procent av stölderna som klaras upp, menar forskarna.

Den låga uppklarningen är en förklaring till att anmälningarna är så få. En annan orsak är sannolikt att äldre cyklar inte ger någon ersättning från försäkringsbolagen, säger Johan Egeskog, forskningsingenjör vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, till forskning.se.

Stöldrisken för cyklar gör att många svenskar avstår från att cykla, vilket enligt rapporten innebär att det har en ”tydlig påverkan på cykelns attraktivitet som färdmedel”. Tio procent av svenskarna uppger att man väljer andra färdmedel istället för cykeln på grund av stöldriskerna, samtidigt uppger 30 procent att man avstår ibland.

Nationellt cykelregister

Forskarna bedömer att det behöver finnas ökad kunskap om lås och hur man parkerar säkrast. Vidare tror man på en effektivare lagföring och ett nationellt cykelregister. Egeskog tar också upp vikten av att man som köpare har undersökningsplikt när man ska köpa en begagnad cykel och att man har skyldighet att kolla så att den inte är stulen.

Vidare menar man att minskad mängdbrottslighet, dit cykelstölder räknas, också kan ge en positiv påverkan på tilltron till rättsväsendet och i förlängningen minska risken för annan grövre brottslighet i samhället.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!