Finska elever har dålig fysisk förmåga

publicerad 14 december 2023
- av Sofie Persson
38 procent av finska elever bedöms ha en potentiellt hälsovådlig fysisk funktionsförmåga.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En ny mätning i Finland visar att nästan fyra av tio finska skolelever har försämrad fysisk förmåga. I glesbygderna är funktionsförmågan ofta lägre än i stadsregionerna.

Move!-mätningarna är en del av gymnastikundervisningen för elever i årskurserna 5 och 8 i Finland. Mätningarna görs varje år och består av sex delar där man mäter elevernas kondition, rörlighet och motoriska färdigheter. I årets mätning har över 111 000 elever medverkat.

Pojkars uthållighet och rörlighet har förbättrats jämfört med tidigare mätningar medan flickors resultat förbättras något sedan förra året, men till stor del är oförändrat. Däremot har fortfarande 38 procent av deltagarna så dålig fysisk funktionsförmåga att den “eventuellt tär på eller är skadlig för hälsan och välbefinnandet”.

Det är viktigt att uppmärksamma de elever vars funktionsförmåga har försämrats. En tillräckligt bra fysisk funktionsförmåga främjar hälsan, inlärningen och elevernas hälsa, säger Moves utvecklingschef Mikko Huhtiniemi vid Jyväskylä universitet i ett pressmeddelande.

Det finns stora regionala skillnader mellan resultaten bland eleverna. I tätare bebyggda stadsregioner är funktionsförmågan klart bättre än på glesbygden. Tittar man också på resultaten från Västra Nylands, Birkalands, Norra Österbottens och Mellersta Finlands välfärdsområden samt Helsingfors stad ligger de resultaten bättre än på nationell nivå. I Mellersta Österbottens, Lapplands, Kymmenedalens, Satakunta och Kajanalands välfärdsområden är resultaten dock sämre än nationellt.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!