Myndighetspost kommer att skickas digitalt i Finland

publicerad 10 april 2024
- av Sofie Persson
Myndighetspost kommer "i första hand sändas digitalt" framöver.

Ett nytt regeringsprogram ska “främja prioriteringen av digital myndighetskommunikation”, enligt finska finansministeriet. Tanken är att all myndighetspost i regel kommer att skickas digitalt, istället för via traditionell papperspost.

I nuläget skickas exempelvis alla myndighetsbeslut via brev på posten, om inte mottagaren själv fyllt i att man vill ta emot dem digitalt.

I det nya programmet, som ska pågå mellan mars 2024 och december 2027, ska man stegvis gå över till att prioritera digitala tjänster när medborgare uträttar ärenden via myndigheter. Det kommer i praktiken att innebära att man i första hand kommer att börja skicka ut myndighetspost elektroniskt för de som i dagsläget har möjlighet att ta emot post digitalt. Sedan kommer digital myndighetspost successivt att öka och sedan träda helt i kraft 2026, skriver finansministeriet i ett pressmeddelande.

Vidare menar man dock att det är viktigt att se till att det finns alternativa metoder, och man kommer även att kunna välja att få post via vanliga brev även i framtiden.

Kan göras undantag

De människor som inte kan kommunicera digitalt får även i framtiden myndigheternas delgivningar per brev, om inte de själva beslutar något annat. Även om myndigheters meddelanden i första hand sänds digitalt, är det även i fortsättningen fortfarande möjligt att kommunicera med myndigheter per telefon eller på plats, säger Jarkko Levasma, IKT-direktör för finansministeriet.

Den uttalade förhoppningen är att övergången till digital post ska spara pengar och även effektivisera myndigheternas verksamhet. Programmet innefattar också en utveckling av meddelanden från Suomi.fi, det vill säga myndighetsinformation, samt även stöd och rådgivning till medborgare och myndigheter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för de tekniska lösningarna för digitaliseringen.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!