Miljö

Bin bygger bon av plast

Miljö Särskild biart har lärt sig klippa bitar av plastkas­sar för att använda i bobyggen.