Miljö

Foto: Rob Cruickshank/CC BY 2.0

Bin bygger bon av plast

Miljö Särskild biart har lärt sig klippa bitar av plastkas­sar för att använda i bobyggen.