plastavfall


Foto: Rob Cruickshank/CC BY 2.0

Bin bygger bon av plast

MiljöSärskild biart har lärt sig klippa bitar av plastkas­sar för att använda i bobyggen.