Samband mellan miljögifter och fetma

publicerad 28 november 2012

Det finns ett samband mellan höga nivåer av miljögifter och fetma. Det visar en studie bland äldre kvinnor och män i Uppsala som presenterades på årets Forum för Giftfri miljö.

Röntgenbilden visar betydande mängder bukfetma. Miljögifter kan vara en bidragande orsak visar nya studier. Foto: Nottingham Vet School/Flickr/CC-SA-2.0

I studien har forskarna mätt halterna i blodet av 23 olika långlivade organiska miljögifter hos drygt tusen 70-åriga kvinnor och män i Uppsala. De personer som var fetast hade också mest miljögifter i blodet. Mängden fett i olika delar av buken undersöktes med hjälp av magnetkamera hos närmare 300 av personerna. Där fann forskarna att höga nivåer av det långlivade och svårnedbrytbara miljögiftet PCB189 var kopplat till en ökad mängd fett inuti buken, i förhållandet till ytligt fett precis under huden. Fetma som sätter sig i buken är betydligt farligare än den fetma som sätter sig ytligt i kroppen.

– Vi har tidigare funnit en nära koppling mellan höga halter av BCB189 i blodet hos äldre och förhöjd risk att utveckla diabetes. Att PCB189 verkar kunna påverka inlagringen av fett inuti buken skulle kunna vara en förklaring till detta. Det behövs dock fler studier för att närmare klargöra detta samband, säger Monica Lind, docent på arbets- och miljömedicin på Uppsala Universitet.

Idag får vi i huvudsak i oss PCB via maten där de finns främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Vill man undvika att få i sig PCB:er bör man inte konsumera stora mängder mejeriprodukter och vara återhållsam med fet Östersjöfisk. Enligt Monica Lind går det dock inte helt att undvika att utsättas för PCB:er.

Sedan tidigare är det känt att höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, fortplantningsförmågan, hormonsystem samt orsaka cancer.

Lagstiftningsarbetet kring kemikalierna går trögt och idag ska det fattas beslut om varje individuell kemikalie i varje enskild tillämpning. Nina Cromnier, Kemikalieinspektionens generaldirektör poängterar därför vikten av konsumentupplysning och att alla har tillgång till information så att de kan hantera kemikalier på ett säkert sätt.

 

Se Monica och Lars Linds fullständiga presentation ifrån årets seminarie här.


Fakta PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier som utvecklades på 1920 talet. Dessa har bland annat funnits i elektriska apparater som tvättmaskiner och radioapparater, fogmassor i hus och färger och i flamskyddsmedel. PCO har varit helt förbjudet i Sverige sedan 1995, men eftersom många PBC:er är extremt svårnedbrytbara finns de fortfarande kvar i miljön och kommer att fortsätta påverka oss under lång tid.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.