Miljö

Önskar fler naturliga världsarv

En studie från Wildlife Conservation Society och universitetet i Queensland uppmanar UNESCO:s världsarvskonvention att bättre bevara vildmarksområden genom att utse dem till naturliga världsarv.

Endast 1,8 procent av vildmarksområdena är skyddade som världsarv, enligt studien, och det finns stora luckor i täckningen över hela planeten. Som exempel nämner forskarna tigerreservatet Hukaung Valley i Myanmar och Eduardo Avaroa Andean Fauna Reserve i Bolivia. Båda har god vildmarkstäckning som skulle kunna motivera till utseende som världsarv.

– Globalt viktiga vildmarksområden blir i allt större utsträckning såväl fästen för hotad biologisk mångfald, som viktiga i kampen för att minska klimatförändringar, reglera lokala klimat och stödja många av världens mest kulturellt mångsidiga men politiskt och ekonomiskt marginaliserade samhällen, säger James Allan vid Queenslanduniversitetet, huvudförfattare till studien.

Trots deras stora betydelse förstörs vildmarksområden i alarmerande takt, och kräver snabbt skydd.

– Världsarvskonventionen kan bättre uppnå sina mål genom att öka vildmarkens täckning inom världsarven, och det ökar i sin tur vildmarksskyddets profil globalt och ger områdena det skydd de behöver. Alla vinner på det, säger James Watson, medförfattare till studien.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Liknande artiklar

USA kommer lämna Unesco USA kommer under nästa år att lämna FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur – mer känd som Unesco. Det...
Många världsarv hotas Det finns i dag 229 världsarv i 96 olika länder. 114 av dessa världsarv hotas av bland annat oljeutvinning, utfiskning o...
Stabil ökning av tigrar i världen Tigern har kommit bli en av de mest välkända symbolerna för bevarandet av den biologiska mångfalden och hotade arter. Nu...

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styres inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 0727220172, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!