tigrarStabil ökning av tigrar i världen

MiljöTigern har kommit bli en av de mest välkända symbolerna för bevarandet av den biologiska mångfalden och hotade arter. Nu rapporteras det att antalet djur