Människor och boskap väger 30 gånger mer än världens vilda däggdjur

publicerad 28 mars 2023
- av Sofie Persson
Enbart grisar inom matproduktionen väger i nuläget nästan dubbelt så mycket som alla vilda däggdjur på land.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Människan väger tillsammans med sina djur över 1000 miljoner ton i biomassa, enligt en ny chilensk studie. Världens vilda däggdjur väger enbart 60 miljoner ton i jämförelse.

Trots vetskapen om att många vilda däggdjursarter är hotade kan det ändå ibland tyckas som att det finns ett nära oändligt antal vilda djur om man tittar i alla världens hörn. I en ny studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, kan man dock konstatera tydligt att så inte är fallet. Forskarna har fokuserat på att räkna ihop alla däggdjurs biomassa och där kan man se att människan tillsammans med domesticerade djur är kraftigt dominerande i relation till de vilda däggdjuren.

Människan uppgår till totalt 390 miljoner ton biomassa, samtidigt som hennes husdjur och boskap uppgår till 630 miljoner ton. Vilda däggdjur väger samtidigt i jämförelse 60 miljoner ton. Betonas bör att man i detta i sammanhanget förstås inte räknar med exempelvis fåglar, fiskar och insekter.

Den här studien är ett sätt att se helheten, säger forskaren Ron Milo. Den bländande mångfalden av olika däggdjursarter kan dölja de dramatiska förändringar som påverkar vår planet, men den globala fördelningen av biomassa avslöjar kvantifierbara bevis för en verklighet som annars kan vara svår att förstå: Den avslöjar mänsklighetens och boskapens dominans över de mycket mindre populationerna av återstående vilda däggdjur.

Människans domesticerade djur väger alltså 30 gånger mer än alla landlevande vilda däggdjur och 15 gånger mer än de marina däggdjuren, konstaterar forskarna. Exempelvis väger alla valar i jämförelse omkring 31 miljoner ton. Grisar inom matproduktionen väger nästan dubbelt så mycket som alla vilda däggdjur på land.

De vilda däggdjuren domineras främst av hjortdjur, vildsvin och elefanter. Även svenska arter som älg och rådjur finns med på topp tio-listan.

Forskarna konstaterar att de vilda däggdjurens livsmiljöer ofta går omlott med människans, där omkring 30 procent av de vilda däggdjuren på land lever i både människodominerade och naturliga livsmiljöer.

Nästa projekt som forskargruppen föresatt sig är nu att försöka uppskatta hur biomassan av däggdjur har förändrats under det senaste århundradet.

Jag tycker att det är viktigt att till exempel förstå exakt när den sammanlagda vikten av domesticerade däggdjur överträffade den av vilda däggdjur“, säger forskarstudenten Lior Greenspoon som deltog i studien. En bättre förståelse av de mänskligt orsakade förändringarna kan hjälpa till att fastställa bevarandemål och ge oss perspektiv på långsiktiga globala processer.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!