utter

Mer miljögifter i svensk utter

MiljöFörvånande och oroande enligt forskarna. Koncentrationerna av PFAA i levern hos svenska uttrar ökat under de senaste 40 åren.