grundvatten


Bekämpningsmedel i grundvatten

Miljö[caption id="attachment_23165" align="aligncenter" width="450"] Kor dricker vatten ur Helge å utanför Kristianstad. Foto: Bengt Flemark/CC BY-NC-ND 2.0[/caption] Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i Skånes grundvatten, enligt