Bekämpningsmedel i grundvatten

publicerad 26 september 2015
Foto: Bengt Flemark/CC BY-NC-ND 2.0
Kor dricker vatten ur Helge å utanför Kristianstad. Foto: Bengt Flemark/CC BY-NC-ND 2.0

Bekämpningsmedel är vanligt förekommande i Skånes grundvatten, enligt en undersökning som gjorts av geolog Maria Åkesson vid Lunds universitet. Elva skånska kommuner ingår i undersökningen, som består av både nya data och en genomgång av gamla analysresultat.

– Det är inte bra att hitta bekämpningsmedel i grundvattnet. Den här typen av ämnen bryts ned långsamt när de väl nåt grundvattnet, och dessutom tar det lång tid för grundvatten att omsättas, säger Maria Åkesson.

– Men vi vet fortfarande för lite om förekomsten för att kunna säga något om framtida kvalitetsproblem och eventuella hälsorisker.

Maria Åkesson har även undersökt grundvattnets ålder på flera platser. Hur lång tid det tar för vattnet att sjunka från ytan till den nivå där dricksvatten tas ger information som kan bidra till att bedöma generella föroreningsrisker.

Maria Åkesson hoppas att hennes forskningsresultat kan främja dialogen med myndigheterna vad gäller att motivera och utforma en utökad och förbättrad grundvattenövervakning, och därmed också ett bättre grundvattenskydd.

– Det är anmärkningsvärt att vi i Sverige har en förhållandevis dålig kontroll över grundvattnet och dess kvalitet. Grundvattnet är en av våra absolut viktigaste naturresurser, och Sverige anses ju dessutom ofta gå i bräschen för miljöarbete generellt sett.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!