Något stämde inte med valresultatet 2018

Sverigedemokraterna som tippades bli Sveriges största parti fick närmare tio procentenheter mindre än vad flera mätningar visade. Samtidigt inkom omfattande rapporter om valfusk. Något stämde inte med det svenska valresultatet. Denna artikel är en återpublicerad eftervalsanalys om märkligheterna som omgav riksdagsvalet 2018.

publicerad 10 september 2018
- av Markus Andersson
Grafiken från valresultatet som presenterades när alla röster enligt Valmyndigheten skall ha varit räknade.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Efter att migrationsfrågan under flera års tid befästs som den tveklöst viktigaste politiska frågan i svensk politik har stödet för Sverigedemokraterna skjutit i höjden. Efter att debatten toppats med de senaste veckornas omfattande bilbränder runt om i landet började även de mest kända politiska analytikerna i Sverige såsom SVT:s Mats Knutson och TV4:s Marcus Oscarsson tala om Sverigedemokraterna som det parti som sannolikt skulle kunna bli största parti i Sverige efter riksdagsvalet.


Denna artikel publicerades dagen efter riksdagsvalet 2018. När artikeln blev viral släcktes nyadagbladet.se plötsligt ned av webbhotellet med förklaringen att webbhotellet stod under ett “exceptionellt angrepp” och hänvisade till en skyddsåtgärd utan närmare förklaring. Den virala spridningen om misstänkt valfusk dödades effektivt av nedstängningen. Trots detta hade Nya Dagbladet över hundra tusen besökare på ett knappt dygn.


I opinionsundersökningar ifrån institut som Yougov och Sentio, som varit de mest träffsäkra vad gäller just Sverigedemokraternas resultat i tidigare val, har partiet blivit största parti i flera mätningar. I juni nådde partiet 28,5 i Yougov/Metros mätning.

I den senaste Sentio-mätningen med bara dagar kvar till valet nådde SD 24,0 procent och var därmed största parti. Men enligt Arve Östgaard, som driver mätinstitutet Sentio, talade rådatan för att SD skulle kunna få så mycket som 29 procent i valet.

De traditionella öppna opinionsundersökningarna har historiskt sett alltid underskattat partier som SD och valresultatet har när resultaten räknats slagit fel med flera procentenheter.

Även i de opinionsundersökningar som tenderar att underskatta partiet har siffrorna legat omkring 20 procent.

När rösträkningen avslutades igår natt presenterade SVT ett slutgiltigt resultat för Sverigedemokraterna som hamnade mellan 5-10 procentenheter under i stort sett samtliga mätningar. Partiet får enligt SVT endast 17,6 procent och når inte ens upp till platsen som näst största parti.

Enligt SVT:s egna stora vallokalundersökning som presenterades igår kväll när vallokalerna stängde fick partiet 19,2 procent. Vallokalundersökningarna tenderar att ge samma missvisande resultat just för Sverigedemokraterna då det fortfarande finns ett tabu kring att öppet visa sympatier för partiet. Ändå hamnar det slutgiltiga valresultatet istället långt under dessa siffror.

Under valdagens morgon började det strömma in tips om valfusk runt om i landet till redaktionen. Väljare som besökt vallokalerna fann att valsedlar saknades på flera platser i landet, särskilt för Sverigedemokraterna. Även partiet Alternativ för Sverige och Nordiska motståndsrörelsen utsattes för denna typ av valfusk om än i mindre omfattning.

I vissa vallokaler hade Sverigedemokraternas valsedlar inte ens packats upp. På andra håll hade valsedlarna uppenbart plockats bort. Att valsedlarna varit förtäckta av andra partiers valsedlar var enligt rapporter också vanligt förekommande.

Andra allvarliga inslag var att väljare i vallokaler uppmanats att inte försegla sina kuvert med valsedlar innan de skulle lämnas in. Bilder ifrån läsare visade att dessa instruktioner låg öppet bakom valskärmarna där man lägger sina valsedlar i kuverten.

Andra märkligheter rapporterades också in. Exempelvis har valförrättare ertappats med att kryssa för vallistorna med blyertspenna trots att detta skall göras med bläckpenna enligt reglerna.

Många har också i denna valomgång klagat på hur man öppet tvingas hämta valsedlar inför både valförrättare och andra valdeltagare vilket brutit mot principen om den valhemlighet vi har i Sverige och därmed fått utstå att andra ser vilket parti man ämnar att rösta på.

Det svenska valet övervakades för första gången av internationella valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Michael Aastrup Jensen från den danska OSSE-delegationen, som tidigare bevakat val bland annat i Ryssland och en rad andra östeuropeiska länder, häpnades över det undermåliga svenska valsystemet.

– Under alla valobservationer jag varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska. Det är långt ifrån europeisk standard, säger han till TT.

Även om omfattningen av solklara fall av valfusk såsom att valsedlar stulits och plockats bort eller aldrig ens plockats fram är svår att överblicka för redaktionen så ger den omfattande rapporteringen en fingervisning om problemets omfattning.

Den ovissa omfattningen av detta slag av valfusk till trots förklarar ändå inte den diskrepans på mellan fem till tio procentenheter som Sverigedemokraterna tappar jämfört med förväntningarna och opinionsundersökningarna på bara över en natt.

Tappet är så stort att det finns anledning att titta närmare på en annan typ av manipulation.

Under natten stängdes plötsligt Länsstyrelsernas webbplats ned. Länsstyrelserna ansvarar för valnattsrapporteringen och är alltså den myndighet dit valdistrikten rapporterar in sina röstresultat. Även den svenska valmyndighetens hemsida låg under gårdagsnatten nere.

Länsstyrelsernas webbplats stängdes av myndigheten ned av “säkerhetsskäl”. Någon närmare förklaring gavs inte och trots denna allvarliga incident kommenteras inte att denna centrala myndighets webbplats fick stängas ned varken av Länsstyrelserna själva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Inte heller på krisinformationssajten från svenska myndigheter krisinformation.se informerar man om Länsstyrelsernas nedstängning.

Utan att i detta skede göra för långtgående spekulationer finns det anledning att misstänka att en eller flera saker inte stått rätt till under det svenska valet. Utöver det fusk som valdeltagare kunnat uppleva när de gått och röstat runt om i landet skulle digital manipulation av valresultatet kunna vara det mest allvarliga som inträffat.

Det har pratats vitt och brett om risken för utländsk påverkan på det svenska valet med slagsida att gynna “främlingsfientliga krafter” såsom just Sverigedemokraterna. Fokus har legat på hur detta skulle kunna missgynna de gamla etablerade partierna och misstankar har riktats mot ryska hackare. I det amerikanska valet har det talats om liknande påverkan där det amerikanska valsystemet skulle kunna ha hackats, i det fallet till Hillary Clintons nackdel.

Att digitala system kan manipuleras börjar bli mer allmänt känt.

Att det finns mäktiga krafter, inte bara inom landets gränser utan även utanför, som skulle se mycket bekymmersamt på om ett parti som Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i svensk politik, med den opinion och legitimitet det skulle föra med sig, är ganska solklart.

Datamanipulation kan vara av mycket sofistikerat slag. Det visar inte minst Googles och Twitters egna algoritmer som på ett finurligt sätt får användare att tro att de fritt kan dela material, medan det i praktiken nås av ett ytterst begränsat antal mottagare.

Att vi behöver ha en livlig debatt om de konstaterade valfusk som rapporterats in både från förtidsröstningen runt om i landet såväl som från själva valdagen är givet. Men att också någon form av mer sofistikerat cyberangrepp på det svenska valsystemet skett kan i detta läge inte uteslutas och bör utredas närmare.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!