”Vi lever i ett pyramidsamhälle”

Bo G Jonsson skriver om hur vi är präglade att sträva uppåt i samhällspyramiden för att göra karriär, medan vårt medvetande förblir outvecklat.

publicerad 16 december 2017

Pyramiderna är tusentals år gamla, men även vårt pyramidsamhälle är tusentals år gammalt. Pyramiderna i Egypten är fysiska stenkonstruktioner medan vårt samhälle är uppbyggt på en maktstruktur. En stabil grund är viktig oavsett om det gäller pyramider eller husbyggnader. Utan en stabil och solid grund vore en byggnation omöjlig.

I vårt samhälle är det vi så kallade vanliga människor (vi är ALLA endast vanliga människor) som utgör basen och den…


 


Liknande artiklar: