humanism

“Vi lever i ett pyramidsamhälle”

KulturBo G Jonsson skriver om hur vi är präglade att sträva uppåt i samhällspyramiden för att göra karriär, medan vårt medvetande förblir outvecklat.Humanismen är död. Länge leve humanismen!

Krönikor Med sina alltmer urartade uttrycksformer är det sannolikt en tidsfråga förrän den politiskt korrekta varianten av humanism kommer att ersättas av en reformerad humanism värdig sitt namn.