Covid-19 dödar globalt – men i liten skala

Pandemiöverdrifterna

Som 78-åring känner jag en mängd folk på olika håll men har knappast hört eller upplevt något särskilt avvikande eller oroande annat än på marginalen. Den lilla andelen tragiska dödsfall måste vägas mot de mer omfattande skadorna som orsakas av coronapolitiken.

publicerad 25 november 2021
- av Tege Tornvall
Inget med den så kallade pandemin är särskilt avvikande eller oroande annat än på marginalen, skriver Tege Tornvall. Foto: to.wi/CC BY-NC-SA 2.0

Åren 2000-2019 dog i genomsnitt cirka 92 000 personer per år i Sverige. Som mest 95 009 personer (2002) och som minst 88 766 (2019) enligt officiell statistik över svenska medborgare.

Under denna tid ökade landets befolkning med nära 1,5 miljoner från 8,9 till 10,4 miljoner personer. Det är cirka 75 000 per år. Ökningen består av dels nyfödda, dels invandrare.

Åren 2000-2010 ökade antalet nyfödda per år med 25 200 (27,6 procent) från 91 466 till 115 641. Det var genomsnittligt en ökning på nästan 2 300 per år – utan avbrott.

Sedan dess har antalet nyfödda dock knappast ökat alls. 2011 var det 111 770 och förra året 113 077. Som mest 117 425 år 2016 och som minst 111 770 år 2011. Genomsnittet för åren 2011-2020 var 114 459.

Med genomsnittligt 92 000 döda per år ger det ett nettotillskott på 24 000 personer per år. Men befolkningen har ökat med cirka 75 000 per år. Det betyder att drygt 50 000 invandrare per år blivit svenska medborgare.

Åren 2001-2005 invandrade årligen 61-65 000 personer till Sverige. År 2006 ökade antalet till 95 750 och höll sig sedan runt 100 000 per år till 2013. Då kom nästan 116 000 invandrare, och antalet ökade årligen till 163 005 personer år 2016 enligt SCB.

Sedan dess har antalet halverats till 82 518 år 2020. Men bara drygt 50 000 invandrare per år har blivit svenska medborgare.

Årligen utvandrar 45-50 000 svenska medborgare till andra länder. Men cirka 15 000 svenskfödda återkommer årligen från andra länder. Denna nettoförlust på 30-35 000 personer per år skall läggas till genomsnittligt cirka 92 000 döda och blir tillsammans 122-127 000 personer färre per år.

Med bara cirka 115 000 nyfödda per år skulle därför Sveriges befolkning sakta men säkert minska med cirka 10 000 personer per år. I stället ökar den med cirka 75 000. Det betyder att invandrare fyller på med cirka 85 000 personer per år.

Av Sveriges 10,4 miljoner invånare är nu drygt 2 miljoner (20 procent) födda utomlands. Drygt 2,6 miljoner har utländsk bakgrund i föräldragenerationen.

Men därutöver finns många oregistrerade (papperslösa, utan tillstånd) från andra länder. Officiellt kan de vara 10-35 000 personer, men inofficiellt kan de vara många gånger fler. Inklusive utländska turister kan de vara uppåt en halv miljon.

Det ger en bakgrund till dels våld och brottslighet och dels covid-sjuka och -avlidna i samhället. Uppåt en halv miljon icke officiellt redovisade ger ett stort mörkertal. (Sjukvården skall redovisa alla sjukdoms- och dödsfall oavsett härkomst.)

 

Sveriges folkmängd 2020 enligt SCB

Totalt antal svenska medborgare 10,4 miljoner

Har mor- och farföräldrar från andra länder: 2,6 miljoner

Har föräldrar från andra länder: 2 miljoner

= födda i Sverige sedan minst två generationer: 7,8 miljoner

Därtill officiellt papperslösa/utan tillstånd 10-35 000

… plus icke officiellt papperslösa, ej bekräftade: 100-400 000

… plus utländska turister per dag: 10-100 000


Summa personer som samtidigt vistas i Sverige: 10,5-11 miljoner

 

Ökning/minskning 2020                      Plus              Minus

Utflyttade svenska medborgare                                   49 000

(Varav 15 000 med svenska föräldrar)

Återvändande svenska medborgare       15000

Nyfödda                                                 113 000

Avlidna                                                                        98 000

Registrerade invandrare                          82 500

… Plus officiellt papperslösa                 10 000?

… Plus ej kända papperslösa                 50 000?

Totalt antal in- och utflyttade                270 000         147 000


Saldo befolkning totalt                      + 123 000?

…varav officiellt bekräftat                   63 000

 

Många menar att:

a) Covid-19 visserligen sprids i hela världen men ändå är en lätt pandemi med relativt låga dödstal,

b) Covid-19 snarare är en särskilt smittsam influensa, farligast för multisjuka äldre,

c) många som klassas som sjuka eller döda i covid-19 är det egentligen med men inte av covid-19. Hur många har faktiskt dött av och inte med covid-19?

Som 78-åring känner jag en mängd folk på olika håll men har knappast hört/upplevt något särskilt avvikande eller oroande annat än på marginalen. Jag tror bra immunförsvar är ett bra skydd, men det moderna livet ger inget bra sådant.

Kraftiga officiella åtgärder mot denna ändå lindriga pandemi skadar samhället på många sätt. Den ändå lilla andelen tragiska dödsfall måste vägas mot de omfattande skador som dessa åtgärder orsakar.

 

Tege TornvallLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.