Absurda gränsvärden hotar bilism och transporter

Europeiska gränsvärden för mikropartiklar och kväveoxider i bilavgaser är absurt låga. Gränserna bygger på rena uppskattningar från världshälsoorganisationen WHO under press från miljöorganisationer, skriver Tege Tornvall.

publicerad 11 januari 2019
- av Tege Tornvall

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Europeiska gränsvärden för mikropartiklar och kväveoxider i bilavgaser är absurt låga. Det framgick nyligen av ett kritiskt granskande program i tysk stats-TV (ARD). Programmet granskades i sin tur kritiskt av den tyska nättidningen Tichys Einblick, som påvisade svåra konsekvenser av dessa låga gränsvärden.

EU-gränsen för småpartiklar i bilavgaser är 50 mikrogram per kubikmeter. Det är femtio miljondelar = 0,00005 procent. För kväveoxider är gränsen 40 mikrogram per kubikmeter = 0,00004 procent.

Gränserna bygger på rena uppskattningar från världshälsoorganisationen WHO. Under press från miljöorganisationer föreslog WHO flera olika gränsvärden utan några vetenskapliga belägg.

Det tyska miljödepartementet fick i en datormodell 2005 fram att för höga halter skulle leda till 6 000 dödsfall i förtid och 50 000 förlorade levnadsår. Detta höjde den tyska miljöorganisationen DUH (Deutsche Umwelthilfe) i datorer raskt till 400-800 000 förtidiga dödsfall.

Det är sådana uppgifter som nu pressar Tysklands och världens bilindustri att sänka diesel- och även bensinmotorers partikel- och kväveoxid-utsläpp till nära noll.

Men gränserna motsägs av tung medicinsk expertis. Enligt professor Martin Hetzel vid Röda Korsets lungklinik i Stuttgart kan inga faktiska dödsfall påvisas som orsakade av just finpartiklar eller kväveoxider. Dr. Dieter Köhler ser inget bevisat orsakssamband mellan hjärt- och lungsjukdomar och låga halter av finpartiklar resp. kväveoxider. Han är ordförande för Tysklands lungspecialister.

Dr. Köhler påpekar att rökare oftast lever länge trots att de får i sig över 500 000 mikrogram per kubikmeter luft. Även om det på sikt är skadligt, dör de inte omedelbart av det. Det visar att modellerna har fel, betonar han.

Professor Matthias Klinger vid trafikforskningsinstitutet Fraunhofer arbetar nära Neckarporten i Stuttgart. Där uppmäts Tysklands högsta halter av kväveoxider i trafiken. Han menar att mätstationen medvetet placerats just där för att ge högsta möjliga mätvärden. En bit ifrån är värdena bara hälften.

Prof. Klinger konstaterar att partikel- och kväveoxidhalter är högre inomhus utan att någon ifrågasätter det. Att koka pasta på en gasspis några våningar ovanför Neckarportens mätstation ger 1.300 mikrogram per kubikmeter luft, alltså runt 30 gånger högre än trafikens gränsvärden 40-50 mikrogram.

Men miljöorganisationen DUH inriktar sig bara på trafiken. DUH placerar mätstationer på särskilt utsatta platser och åtalar städer som inte klarar gränsvärdena 40 resp. 50 mikrogram per kubikmeter luft. De åläggs att förbjuda eller begränsa diesel- och med tiden även bensintrafik i stadsmiljö.

För närvarande är över 20 större tyska städer under åtal med risk för kännbara böter med absurt låga gränsvärden som måttstock.

Med risk att förlora röster har dock tyska politiker även sina medborgares fria rörlighet och sina industrier och arbetsplatser att värna. DUH driver medvetet på för att få folk att åka kollektivt i stället för bil. Det gäller inte bara städer utan även Autobahn som A40 vid Essen, en av Tysklands viktigaste pulsådror med upp till 120.000 bilar dagligen.

Med ökande kostnader och minskande hemmamarknad tvingas tyska biltillverkare och även leverantörsjätten Bosch att friställa tiotusentals anställda och att uppskjuta eller skrinlägga lovande utvecklingsprojekt för effektivare bilteknik.

DUH vill nämligen inte ha effektivare bilar, knappast ens eldrivna. De vill inte ha några bilar alls. Globala konkurrenten Kina tackar och tar emot.

Paralleller kan dras till Sverige med stark fordonsindustri, men bilfientliga politiker (MP), organisationer (Världsnaturfonden WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen etc.) och myndigheter (Naturvårdsverket, Fossilfritt Sverige, länsstyrelserna etc.).

 

Tege Tornvall

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!