Var femte med höga skulder har försökt begå självmord

publicerad 26 juni 2023
- av Sofie Persson
Hushåll ekonomi
De flesta med höga skulder som försökt begå självmord var kvinnor.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Närmare 20 procent svenskar med höga skulder har försökt ta sitt liv vid minst ett tillfälle, visar en ny studie. Forskarna menar att siffran är “extremt hög” och att vården borde börja ställa frågor gällande ekonomi när människor söker hjälp för psykisk ohälsa.

Det finns kopplingar till ekonomisk problematik och självmord, däremot finns det inte mycket studier inom ämnet. Därför ville forskare vid Lunds universitet titta närmare på individer som har stora skulder och försökt ta sitt liv minst en gång.

I studien har man intervjuat 641 människor, via Kronofogden eller från verksamheter som arbetar med skuldrådgivning, som räknas som överskuldsatta. Kriterierna för att delta var att man skulle vara skuldsatt och även ha varit föremål för inkasso och/eller fått ett utmätningsbeslut från Kronofogden. Deltagarna fick frågor gällande skuldstorlekar, historia av självmordsförsök, kritiska livshändelser samt sociala kontakter.

Det visade det sig att var femte person försökt ta sitt liv minst en gång, mer specifikt 19,3 procent av deltagarna.

Det är en extremt hög siffra, säger Henrik Levinsson, lektor i psykologi, till forskning.se.

Bland de som försökt ta sina liv levde de flesta ensamma, var arbetslösa och lågutbildade samt bodde i mindre städer. De flesta var också kvinnor.

Forskarna menar att vården borde börja ställa frågor gällande ekonomi när människor söker vård för psykisk ohälsa, samt att Sverige även borde undersöka om vården bör samarbeta med skuldrådgivare, som man gör i vissa andra länder.

Eftersom sambandet är så starkt måste vårdpersonal börja ställa frågor om patientens ekonomiska situation om denne visar symptom på att må psykiskt dåligt, säger Levinsson.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!