Tegnell: Resestopp minskar inte smittspridning

Pandemiöverdrifterna

publicerad 2 mars 2021
- av Markus Andersson
Statsepidemiolog Anders Tegnell.

Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell betonar att det inte finns någonting som tyder på att resande ökar smittspridningen och att tidigare storhelger och lov där svenskarna rest mer än vanligt inte resulterat i någon ökning av sjuka eller smittade.

Från politiker och regioner är direktiven tydliga – svenskarna ska begränsa sin rörelsefrihet och bara resa om de verkligen måste, man ska inte hälsa på släktingar och vänner, man ska isolera sig i så hög utsträckning som möjligt och man ska stanna hemma eller i närheten av hemmet, allt detta för att enligt politikerna ”bromsa smittspridningen”.

Att resande faktiskt skulle hjälpa mot pandemin och minska smittspridningen är dock mycket osäkert och statsepidemilogen Anders Tegnell pekar i en intervju med GP på att under jullovet gick smittan i Sverige neråt – detta trots att många människor reste och besökte släkt och familj.

Nyligen vädjade Stockholms hälso – och sjukvårdsregionråd till stockholmarna att begränsa sin rörelsefrihet och stanna hemma under sportlovet, en åtgärd som enligt Tegnell inte nödvändigtvis faktiskt hjälper till att bromsa smittspridningen.

– Det kan säkert skilja sig under olika perioder, säger han.

Just resandet utmålas av europeiska makthavare och massmedia som något särskilt farligt just nu och på EU-nivå förbereder man nu ett nytt apartheid-system med ”vaccinationspass” i syfte att lätta på bland annat reserestriktionerna – men enbart för dem som låtit sig injiceras med vaccinet. Även i Sverige pågår ett liknande projekt, som den svenska regimen klargjort ska vara klart till sommaren.

Tegnell har dock även tidigare konstaterat att smittspridningen inte alls ökar av att människor reser. Istället har man sett att exempelvis flygresor är mycket säkra ur smittspridningssynpunkt.

– Flyg är normalt sätt ganska säkert att resa ur smittskyddssynpunkt. Inte minst när det gäller covid-19, för det har vi faktiskt kollat ganska många hundra resor vid det här laget där det har funnits personer ombord som varit smittsamma.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!