gängkriminalitet
Foto: Gustave Deghilage (CC BY-NC-ND 2.0)

“En flerhövdad strategi mot gängkriminaliteten”

DebattGängkriminaliteten kommer inte att försvinna genom att förlita sig på att polisen löser problemen genom brottsbekämpning. Det skriver Alf Ronnby på NyD Debatt.