Svenska värnpliktiga kan tvingas strida vid ”Natos yttre gräns”

Det nya kalla kriget

publicerad 10 mars 2024
- av Isac Boman
Svenska värnpliktiga under övning.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Försvarsministern kan ”inte utesluta” att svenska värnpliktiga framöver kommer att sändas ut i strid långt bort från svenskt territorium i syfte att skydda Natos yttre gränser.

– Enligt lagen om totalförsvarsplikt så får ju värnpliktiga användas för försvaret av Sverige, och det är klart att när vi blir allierade så kan ju det försvaret påbörjas utanför Sverige, menar Pål Jonsson (M).

Statskanalen P1:s journalist frågar i en intervju Jonsson om huruvida den som gjort värnplikt och har en krigsplacering nu ska vara beredd att ”försvara Sverige även vid Natos yttre gräns”.

– Ja, det kan inte uteslutas. Värnplikten utgör grunden för försvarsmaktens personalförsörjning, svarar försvarsministern.

Journalisten frågar då om det ska vara frivilligt för svenska värnpliktiga att delta i strider utomlands, men försvarsministern kan inte ge något klart svar om detta.

– Det är exakt det här Försvarsberedningen tittar på och enligt lagen om totalförsvarsplikt så får ju värnpliktiga användas för försvaret av Sverige, och det är klart att när vi blir allierade så kan ju det försvaret påbörjas utanför Sverige.

Värnplikt utomlands

Jonsson menar att det heller ”inte kan uteslutas” att svenskars värnpliktsutbildning genomförs i andra Natoländer, istället för i Sverige.

– Redan idag kan ju värnpliktiga öva utanför svenskt territorium.

På frågan om ”när det kan bli aktuellt att skicka svenska soldater för strid längre bort än i vårt närområde”, svarar försvarsministern något diffust att detta kan bli verklighet ”vid olika typer av artikel 5-situationer” – alltså om ett annat Natoland blir angripet.

Om krigsplacering

Svenska medborgare kan bli krigsplacerade som värnpliktiga om de har:

  • genomfört grundutbildning som värnpliktig
  • genomfört annan militär utbildning,
  • slutat sin anställning i Försvarsmakten och har längre grundutbildning än 60 dagar eller annan militär utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt.

Man blir krigsplacerad antingen i befattning i ett krigsförband eller i personalreserven. Krigsplaceringen gäller i tio år efter det senaste tjänstgöringstillfället, men längst till och med det år man fyller 47 år.

Vid förra årsskiftet var 404 218 svenskar krigsplacerade.

Källa: Pliktverket

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!