Inrikes

SD vill ha valobservatörer till riksdagsvalet 2022 – ska även granska media

I en motion föreslår de sverigedemokratiska ledamöterna Björn Söder och Sven-Olof Sällström att internationella valobservatörer ska övervaka det kommande riksdagsvalet. Enligt motionen ska valobservatörernas främsta uppgift vara att granska de svenska medierna inför valet, med ett särskilt fokus på public service.

Enligt en ny riksdagsmotion vill SD att valobservatörerna ska granska det svenska medielandskapet, ”om det är ensidigt eller pluralistiskt och om någon part gynnas eller missgynnas”. Man vill också att ”direkta eller indirekta band mellan olika mediekanaler och parter som deltar i valet” blir granskade. Granskningen, som kan pågå i upp till ett halvår innan valet, bör innefatta allt från den direkta valrapporteringen och debattprogram till rena nöjesprogram och annan journalistik som kan påverka valet.
De skriver även att Sverige befinner sig i en situation där en ansenlig del av befolkningen nu hävdar att public service är partiskt och att programmen är ensidiga och subjektiva, en kritik som de två SD-männen även själva delar.

Den 1 januari 2021 tar Sverige tar över ordförandeskapet i OSSE. Söder och Sällström anser att det är ett bra tillfälle att lyfta fram Sverige som ett demokratiskt föredöme och i det ingår också att kunna rannsaka sig själv och vara öppen för kritik mot det svenska systemet.

De båda riksdagsmännen som undertecknat motionen har själva deltagit i internationella valobservationer inom ramen för riksdagens OSSE-delegation och skriver att de hyser mycket stort förtroende för ODIHR och dess experter.

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!