Ökad hotbild mot svenska kärnkraftverk

publicerad 29 september 2022
- av Redaktionen
Reaktor 3 vid Forsmarks kärnkraftverk.

Efter explosionerna vid Nord Stream 1 och 2 bedömer Säkerhetspolisen att ”hotbilden mot Sverige har breddats och fördjupats”. Kärnkraftverken Ringhals och Forsmark höjer nu beredskapen, men exakt vilka säkerhetsåtgärder som vidtas är ingenting som kommenteras utåt.

Sprängningarna av gasledningarna har av flera europeiska ledare pekats ut som attentat snarare än olyckshändelser och händelserna har fått Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk att gå in i vad som kallas för ”skärpt uppmärksamhet”.

– Vi gick upp med det i dag med anledning av omvärldsläget och bland annat det som hänt i Östersjöområdet, säger Karin Swanson, ställföreträdande presschef vid Ringhals.

Hon hävdar att kärnkraftverken alltid har god beredskap men att ”skärpt uppmärksamhet” innebär att man på olika sätt ökar vaksamheten och rapporteringen av eventuella avvikelser – men några detaljer kring detta vill hon inte gå in på.

– Vilka säkerhetsåtgärder vi vidtar eller vilket skydd vi använder oss av kommenterar vi inte.

Swanson påpekar vidare att det inte är hennes uppdrag att spekulera kring vem som ligger bakom explosionerna vid Nord Stream och att man istället fokuserar på säkerheten kring kärnkraftverken.

Roger Strandahl, kommunikationsdirektör på Uniper, som gemensamt med Fortum äger Oskarshamns kärnkraftverk, vill överhuvudtaget inte kommentera eventuella förändrade säkerhetsåtgärder.

– Vi följer myndigheters rekommendationer kring sådana här skeenden. Just säkerhetsrutiner på våra anläggningar kommenterar vi inte av naturliga skäl.

Även om Säkerhetspolisen konstaterar att det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sverige nu har försämrats vill man inte avslöja om det rekommenderats några specifika skärpningar av säkerheten vid de svenska energianläggningarna.

Säkerhetspolisen går inte in på hotbilden mot specifika verksamheter. Med det sagt är det generellt viktigt att fler verksamheter prioriterar säkerhetsskyddet för att kunna skydda Sverige och stärka totalförsvaret”.

Under natten mot måndagen upptäcktes läckage i Nord Stream 2 och under tisdagen även i Nord Stream 1. Under gårdagen upptäcktes ytterligare ett läckage och seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i området kort innan läckorna upptäcktes.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.