Nu är det klart: Regeringen lättar på repressionen

Coronarepressionen

publicerad 3 februari 2022
- av Isac Boman
Statsminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren.

Under dagen bekräftades att regeringen nu slutligen drar tillbaka det utdragna undantagstillståndet i Sverige som upphävt en lång rad medborgerliga rättigheter i landet. Vidare säger regeringen att man även remitterat ett förslag om att covid-19-lagen ska upphävas vid utgången av mars.

I praktiken kommer det politiska styret i Sverige från och med nästa vecka att åter tillåta medborgarna att nyttja sina grundlagsenliga rättigheter som fråntagits dem under coronapolitiken som bedrivits.

I nuläget ser det också alltså ut som att regeringens vittgående befogenheter att genom covid-19-lagen vidta godtyckliga åtgärder utan riksdagens medgivande upphör vid utgången av mars i år.

Enligt regeringens meddelande kommer följande begränsningar av samhällslivet att tas bort från och med den 9 februari:

  • Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
  • Begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort på serveringsställen.
  • Deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort på mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet.
  • Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort i kollektivtrafiken.
  • Deltagartak tas bort för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler.
  • Ej längre avrådan från att ordna eller delta i cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus.
  • Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Avvecklingen av smittskyddsåtgärderna utlovar man ska genomföras i två steg, där steg 2 ska ske den 1 april 2022.

Folkhälsomyndigheten meddelar att man under dagen även kommer att lämna in en hemställan till regeringen om att bereda frågan om att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig men inte klassificerad som samhällsfarlig sjukdom.

Man rekommenderar fortsättningsvis ovaccinerade personer att vidta ”särskilda försiktighetsåtgärder”, en rekommendation man menar kvarstår för de ovaccinerades egen skull så att de ska skyddas från ”allvarlig sjukdom”.

Socialminister Lena Hallengren reserverar sig också för att man kan komma att återinföra liknande åtgärder ”om pandemin skulle ta en ny vändning” och betonar att hon vill att ”alla ska vaccinera sig”.

Vi ska samtidigt vara ärliga med att smittspridningen inte upphör, bara för att restriktionerna avvecklas, säger hon.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.