Inrikes

Inrikes Fastighetskontoret i Stockholm har undersökt huvudstadens skyddsrum, och konstaterar att skyddsrummen inte skulle duga i händelse av krig.


Steget efter


Skogsbränderna i Sverige

Staten får kritik för hanteringen av skogsbränderna

Inrikes Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.