Inrikes

Foto: Faksimil/SVT

Kravet: Dan Eliasson måste avgå

Inrikes Medborgare, kollegor och politisk opposition menar att förtroendet för generaldirektören är helt förbrukat.


Steget efter


Inrikes Fastighetskontoret i Stockholm har undersökt huvudstadens skyddsrum, och konstaterar att skyddsrummen inte skulle duga i händelse av krig.


Skogsbränderna i Sverige

Staten får kritik för hanteringen av skogsbränderna

Inrikes Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.


Faksimil: SVT

Dan Eliasson får behålla topplönen

Inrikes Dan Eliasson kommer fortsätta att vara Myndighetssveriges näst bäst betalda generaldirektör, trots att han nyligen sparkades som rikspolischef för att ta över MSB.