Inrikes

Steget efter


Inrikes Fastighetskontoret i Stockholm har undersökt huvudstadens skyddsrum, och konstaterar att skyddsrummen inte skulle duga i händelse av krig.


Skogsbränderna i Sverige

Staten får kritik för hanteringen av skogsbränderna

Inrikes Sveriges krishanteringsförmåga pressas hårt nu då ett stort antal skogsbränder pågår. Utländska helikoptrar och flygplan har skickats till Sverige för att hjälpa till med brandsläckningen.


Faksimil: SVT

Dan Eliasson får behålla topplönen

Inrikes Dan Eliasson kommer fortsätta att vara Myndighetssveriges näst bäst betalda generaldirektör, trots att han nyligen sparkades som rikspolischef för att ta över MSB.


Foto: Flickr/morberg/CC BY-NC 2.0

Svenska skyddsrum i allt sämre skick

Inrikes Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har halverat budgeten som ska användas för att kontrollera Sveriges skyddsrum.


Akut matkris vid krigssituation

Inrikes Vid en naturkatastrof eller krigssituation skulle det snabbt bli matbrist i landet. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet menar att vi är mer sårbara idag än under andra världskriget.


Foto: Johan Wessman/News Øresund/CC BY 3.0

“Stärk försvaret och vårt jordbruk”

Debatt Att vi behöver ett starkare försvar är bara halva arbetet. Ett starkare försvar ger trygghet, men Sverige behöver mer än ett starkt försvar. Sverige behöver öka sin beredskap inom jordbruket, djurhållningen och matproduktionen. Det skriver Benjamin Topalovic, Centerpartiet.