Hög frimurare och underrättelseofficer bakom MSB:s rapport om konspirationsteorier

publicerad 17 juni 2021
Andreas Önnerfors anlitas flitigt av etablerade medier utan att man redogör för någon intressekonflikt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett professor Andreas Önnerfors att ta fram en studie om konspirationsteorier och covid-19. Det påstådda syftet med studien är att ”visa hur konspirationsteorier används och sprids”.

Mikael Tofvesson, enhetschef på enheten för skydd mot informationspåverkan beställde en studie om konspirationsteorier eftersom han anser att det leder till att man ”inte litar på avsändaren och blir vaccinerad mot källkritik”.  Den som blev den ansvariga forskaren att ta fram denna studie blev professorn i idéhistoria Andreas Önnerfors.

Vad som inte framgår är att Önnerfors också är både högt uppsatt frimurare och är enligt uppgifter också underrättelseofficer. Hans djupa engagemang i frimureriet avslöjas i en utgåva av The Gavel. Men i aktuella mediala framträdanden liksom i MSB:s rapport redogör man inte för Önnerfors bakgrund och någon intressekonflikt i frågan trots att väsentliga delar av frimureriet är hemligt och medlemmarna i stor utsträckning utgörs av mycket inflytelserika personer.
Trots detta anlitades Önnerfors av MSB att kartlägga ”utmaningar” mot de etablerade maktstrukturerna.

Studien fick namnet ”Vad som inte framgår i MSB:s rapport

Andreas Önnerfors, till vardags professor vid Uppsala Universitet samt regelbunden skribent för Centre for Analysis of the Radical Right, är en högt uppsatt frimurare. Han påbörjade sin karriär inom orden 1996 då han initierades i S:t Johannes logen S:t Erik (med stamhus på Blasieholmsgatan 6) i Stockholm.
Idag har han den högsta graden, grad 10 i den Skånska provinsiallogen. Hans frimurartitel är Riddare.

I Sverige har Önnerfors engagerat sig i flera olika loger, bland annat för ordens egen historieskrivning i Logen Carl Friedrich Eckleff. Önnerfors är även invalt i United Grand Lodge of England, där han har blivit utsett till Worshipful Master för Logen Quatuor Coronati, som också den står för frimurarnas egen historieskrivning. Som Worshipful Master är Önnerfors logens ordförande mästare och har full makt att leda och styra logens arbete utan krav på samråd med andra bröder.

Önnerfors har varit talare och inbjuden gäst hos talrika loger jorden runt. Han arbetar för närvarande inte som professor utan driver ett eget företag, som heter Hyperhelikon och ägnar sig åt konsultverksamhet, ”ideas consulting”.

 


Liknande artiklar: