Försäkringskassan frågas ut igen

publicerad 11 november 2017
Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör, kallas åter till riksdagens socialutskott för att förklara kassans hantering av assistansersättning till funktionshindrade.

Skälet är att justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen har dömt ut Försäkringskassans tolkning av domen om hur assistansersättning ska betalas ut.

I juni dömde Högsta förvaltningsdomstolen i ett fall som rörde en persons rätt till statlig assistansersättning. Försäkringskassan tolkade domen så som att vissa moment i assistansen inte längre ger rätt till ersättning, som väntetiderna mellan två insatser.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!