Inrikes

Försäkringskassan frågas ut igen

Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler

Ann-Marie Begler, Försäkringskassans generaldirektör, kallas åter till riksdagens socialutskott för att förklara kassans hantering av assistansersättning till funktionshindrade.

Skälet är att justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen har dömt ut Försäkringskassans tolkning av domen om hur assistansersättning ska betalas ut.
I juni dömde Högsta förvaltningsdomstolen i ett fall som rörde en persons rätt till statlig assistansersättning. Försäkringskassan tolkade domen så som att vissa moment i assistansen inte längre ger rätt till ersättning, som väntetiderna mellan två insatser.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!