Vanligt med hot och våld mot svenska tjänstemän

Ökade otryggheten

publicerad 21 juni 2023
- av Jan Sundstedt
Poliser och handläggare på Försäkringskassan är två exempel på yrken som utsätts för hot och våld.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Poliser, tjänstemän inom vården, socialsekreterare och handläggare på svenska myndigheter utsätts ofta för hot och fysiskt våld, visar en ny rapport.

– Jag är oroad över att hot och våld mot sjuksköterskor, socialsekreterare, poliser och handläggare på myndigheter normaliseras och blir vardag, säger Therese Svanström, ordförande för Tjänstemännens centralorganisation TCO.

I rapporten som tagits fram av TCO framgår det att nästan var fjärde tjänsteman (23 procent) inom offentlig sektor har utsatts för hat, hot eller våld från ”tredje person” under den senaste femårsperioden och att var femte blivit attackerad med knuffar eller slag.

– Det måste få ett stopp. Utvecklingen skadar inte bara tjänstemännen själva. Det försvårar också rekryteringen till välfärden och är ett reellt hot mot demokratin, säger Therese Svanström.

Knappt hälften av de tillfrågade har sett en kollega utsättas och kvinnor säger sig vara mer utsatta än män.

Hela 56 procent uppger att de blivit hotade på sina arbetsplatser och de som som står bakom hoten och våldet är patienter, medborgare, sökande och andra personer som tjänstemännen har kontakt med i sin yrkesroll.

Syftet kan vara att till exempel få medicin utskriven eller att påverka tjänstemannens handläggning eller beslut. Det är sådant som betecknas otillåten påverkan”, skriver man.

Hoten och våldet påverkar också tjänstemännens yrkesutövning, enligt rapporten. Många svarar exempelvis att de inte längre vill arbeta ensamma eller att de helst undviker vissa ärenden. Beslutsfattande och handläggning ska dock än så länge påverkas i ”begränsad omfattning” av hoten och våldet, hävdas det.

– Tjänstemännen är i en mycket utsatt situation. Hot och våld kryper ofta tätt inpå privatlivet. Nu måste både arbetsgivare och regeringen göra mer för att skydda dem. Vi vill se en nationell strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet. Ingen ska ensam behöva stå upp för sin rätt till en trygg och säker arbetsmiljö, säger Svanström.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!