Pandemiöverdrifterna

Folkhälsomyndigheten backar – PCR-test kan inte avgöra om någon är smittsam

publicerad 17 december 2020
PCR-tester kan inte avgöra om någon är smittsam.

I sin uppdaterade vägledning för bedömning av smittfrihet skriver Folkhälsomyndigheten att PCR-tester inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och på virus som redan oskadliggjorts av kroppens immunförsvar. Därför kan testerna inte heller avgöra om någon person är smittsam eller inte och ska heller inte användas i detta syfte.

I massmedia har PCR-tester lyfts fram som en säker och etablerad metod för att avgöra huruvida någon är smittad av viruset eller inte och kan smitta andra människor – något som alltså är direkt felaktigt och som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om.

Vid månadsskiftet till december så ändrade också Folkhälsomyndigheten sina vägledningsdokument på sin hemsida och konstaterar även de att PCR-tekniken inte klarar av att skilja på aktiva och oskadliggjorda virus.
RNA från virus kan ofta påvisas i veckor efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden”, skriver man bland…


 


Liknande artiklar: