Ekobrottsmyndigheten: Gängkriminella driver vårdcentraler

Välfärdskollapsen

publicerad 5 oktober 2023
- av Jan Sundstedt

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ekobrottsmyndigheten flaggar nu för en illavarslande trend på den gängkriminella scenen. Kriminella grupperingar ska enligt myndigheten ha börjat driva vårdcentraler och även vaccinationsmottagningar. Man vill nu se snabba åtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen.

Det är jätteviktigt att vi inte får in de här personerna i hälso- och sjukvården, konstaterar Sara Persson, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten, till skattefinansierade Sveriges Radio Ekot.

Historiskt sett har handeln med droger och narkotika varit den största inkomstkällan för gängen. Nu kommer en allt större del av “inkomsterna” från välfärdsbrott och bedrägerier. Svensk hälso- och sjukvård tillhör de sektorer som dragit på sig gängens intresse.

Vi pratar om att de är multikriminella. Man ägnar sig åt många olika typer av brottslighet. Man ägnar sig åt narkotikabrott, bedrägerier mot enskilda och företag och ekonomisk brottslighet i företag. Företag blir ett allt viktigare verktyg för personer inom den organiserade brottsligheten, säger Sara Persson i intervjun med Ekot.

Det faktum att det generellt sett saknas nationella register och därmed möjligheter att se mönster som sträcker sig utanför de specifika systemen försvårar upptäckt av kriminell verksamhet, uppger man.

Sjukvård en ny kassako

En kollektiv myndighetsrapport från i år med bland andra Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen och Arbetsförmedlingen som deltagande myndigheter, beskriver en synnerligen allvarlig utveckling. Man konstaterar att den ekonomiska brottsligheten blir alltmer utbredd bland organiserade kriminella, med hälso- och sjukvården som den senaste i raden av kassakor.

Om staten hittills varit det huvudsakliga målet angrips nu även kommuner och regioners välfärdsutbetalningar, exempelvis till vårdcentraler, HVB-hem (samt) skyddade boenden och familjehem. Det finns en risk när det inte krävs tillstånd för att etablera olika former av verksamheter, och flera utmaningar i arbetet mot oseriösa aktörer inriktade mot välfärdsbrott mot regioner har identifierats“, står att läsa i rapporten.

Region Stockholm och Västra Götalandsregionen är två av de regioner som identifierat kopplingar till organiserad brottslighet i form av till exempel vårdgivare. Problemen finns dock troligtvis även i andra delar av landet.

Vi ser ju tidiga tecken på att man håller på att ta sig in i hälso- och sjukvården. Bedriver vårdcentraler, vaccinationsmottagningar. Här är det jätteviktigt att vi inte får in de här personerna i hälso- och sjukvården, kommenterar Sara Persson.

Hon tar som exempel rättsfall mot aktiva gängkriminella som inte enbart åtalats för exempelvis narkotikahandel, utan även för skattebrott inom företag. Bland annat har man ägnat sig åt “konsulentstödd verksamhet”, med pengar som utbetalats från kommuner för att ta hand om “ensamkommande barn”.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) och finansminister Elisabeth Svantesson (M), meddelade tidigare i veckan att regeringen “intensifierar arbetet med att stoppa gängens pengaflöden”.

En bidragsutredning från september i år konstaterade att minst 14,6 miljarder kronor betalas ut felaktigt i bidrag varje år. Den organiserade brottsligheten uppges ligga bakom en betydande del.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!