Kritiserade coronavaccineringen

Coronavaccinet subventioneras med skattemedel – ska erbjudas gratis i Skåne

Vaccinet blir kostnadsfritt för att få så många som möjligt att ta det.

För att få så många som möjligt att ta coronavaccinet kommer det att subventioneras med skattemedel och erbjudas gratis till boende i regionen, meddelar ansvariga för Region Skåne. Först är planen att personer över 70 år och riskgrupper vaccineras, därefter resten av befolkningen.

– Arbetet utgår ifrån Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccinering mot covid-19 och epidemiberedskapsplan för Region Skåne, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne till skattefinansierade SVT.
Man låter meddela att det mest sannolika är att samma procedur följs som vid influensavaccineringen och att äldre och så kallade riskgrupper först vaccineras, och sedan den övriga befolkningen.

– Genomförandet kommer troligtvis att likna den årliga influensavaccineringen, att äldre och medicinska riskgrupper vaccineras av vårdcentralerna. Vårdpersonalen kommer troligtvis att vaccineras på vaccinationsenheter inom slutenvården. Det gäller även den kommunala vårdpersonalen, säger Hagstam.

Man har beräknat att 2,6 miljoner svenskar kommer att ”erbjudas vaccin” under det första skedet av vaccinprogrammen och att vaccinationerna sedan kommer att fortsätta under större delen av 2021.

Det är inte regionerna själva som köper in vaccinen, utan detta görs centralt av Folkhälsomyndigheten som sedan skickar ut leveranser till varje enskild region. Exakt vilka vaccin som kommer att användas var är i skrivande stund oklart.

 

 

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!