Tv-tittande kan ge färre spermier

publicerad 11 februari 2013

Enligt en ny studie publicerad i tidskriften British Journal of Sports Medicine minskar spermieproduktionen vid för mycket stillasittande såsom tv-tittande.

Forskare undersökte tv-vanor och fysisk aktivitet bland 189 studenter i åldrarna 18 till 22 år vid University of Rochester i New York, vilka fick lämna ett spermaprov. Enligt tidningen kom studien fram till att de män som ägnade mer än 20 timmar i veckan till att titta på tv, hade närmare hälften så låg halt av spermier i sädesvätskan jämfört med de i samma ålder som tittade mycket lite på tv.

En femtedel av studenterna som sade sig ägna mycket tid åt fysisk aktivitet i mer än 15 timmar varje vecka hade i genomsnitt 73 procent högre halt av spermier, än den femtedel som ägnade sig minst åt fysiska aktiviteter.

 

Läs hela artikeln i British Journal of Sports Medicine här.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!