Tidigare Pfizerrådgivaren: ”Andra vågen bygger på falska data”

Pandemiöverdrifterna

publicerad 15 oktober 2020
- av Isac Boman

Mike Yeadon, tidigare vetenskaplig rådgivare på läkemedelsjätten Pfizer, är enig med det som nu öppet uttrycks av allt fler experter – att en påstådd andra våg av coronaviruset baseras på falska positiva coronatester. Han menar också att den så kallade pandemin i verkligheten är över och att samhället borde kunna återgå till det normala.

Yeadon bekräftar att den omfattande repressionen med avvecklingen av medborgerliga rättigheter och den långvariga nedstängningen av samhället som satts upp mycket väl kan baseras på falsk data om coronaviruset.

Enligt honom pekar fakta tydligt på att pandemin i allt väsentligt är över, och lyfter bland detta fram tomma sjukhusplatser och ett mycket lågt antal intensivvårdade som bevis för detta vid sidan av låga faktiska dödstal. Dessutom menar han att gruppimmuniteten redan kan ha uppnåtts i många av världens länder.

– Vore det inte för testdatan som du matas med i TV hela tiden så skulle du komma till slutsatsen att pandemin är över, eftersom inte särskilt mycket har hänt. Det är klart att människor hamnar på sjukhus, får influensa och liknande, men det finns ingen vetenskap som stödjer att en andra våg kommer att drabba oss.

Yeadon menar vidare att vi kommer att få lära oss att leva med coronaviruset som vilket annat virus som helst, men att den akuta fasen är över och att vi i stort bör kunna återgå till det normala.

I en intervju förklarar han att testerna som används är mycket opålitliga och att personer som inte alls är smittade initialt kan testa positivt. Falska positiva test bedömer han kan ge bilden av att antalet smittade är omkring 5-22 gånger högre än vad som är fallet i verkligheten.

– Det måste sluta. De måste sluta använda de här testerna eftersom det skapar katastrof.

– Om de (regeringen) vill att vi ska vara rädda så är det bästa sättet för dem att fortsätta använda ett test som producerar mestadels falska positiva resultat, konstaterar han.

Den långvariga och hårdnande repression som världens regeringar nu utsätter sina medborgarna för kritiseras i skarpa ordalag av Yeadon, som menar att det är en farlig väg att gå. Han poängterar därtill att åtgärderna inte ens hindrar människor från att smittas med viruset.

– Jag tror inte att det (repressionen) har räddat ett enda liv, säger han och pekar på att många liv däremot kan ha gått förlorade eftersom mycket av den allmänna vården har ställts in under coronapandemin.

 

– Om du tror att det kommer bli en andra våg så måste du ha bevis för det, konstaterar han slutligen och menar att några sådana bevis inte existerar.

I en vetenskaplig artikel skriver Yeadon också tillsammans med två av sina kollegor att dödsfallen ökade fram till slutet på april i Europa och i stora delar av världen, men sedan återigen började sjunka och plana ut i slutet av juni. Samtidigt har antalet registrerade fall genom testdatan fortsatt att stiga uppåt, vilket är det underlag som används av mainstreammedier i en intensiv propagandakampanj om en kommande ”andra våg”.


Mike Yeadon hade mellan 1995 och 2011 rollen som vice ordförande och "Chief Scientific Officer" (forskningschef) på läkemedelsjätten Pfizers A&R Research Unit. Yeadon har bland annat fått över 40 vetenskapliga artiklar publicerade, med sin personliga främsta expertis inriktad på allergi och respiration.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!