Svenska Kraftnät ignorerar kreosotförbud

Fyra Smålandskommuner har tagit strid mot statliga Svenska Kraftnät som använder det cancerframkallande ämnet kreosot i sina kraftledningar. Men det statliga bolaget ignorerar kommunerna i bygget av nya Sydvästlänken.

publicerad 5 augusti 2013

Vinna eller försvinna för Nordens viktigaste dagstidning!


96 450 kr av 100 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska Kraftnät arbetar just nu med att dra Sydvästlänken som enligt DN ger södra Sverige mer elektricitet. Men Ann-Cathrin Gunnar (C), miljö- och byggnadsnämndens ordförande i Nässjö, riktar hård kritik mot Svenska Kraftnät för deras användning av kreosot i bygget av Sydvästlänken.

– Risken är stor att bekämpningsmedlet sprider sig i marken och förgiftar vårt dricksvatten, säger Ann-Cathrin Gunnar till DN.

Kommunerna blir överkörda
Men hos Svenska Kraftnät är man inte oroade över användandet av kreosot i Sydvästlänkens kraftledningar. Man har därför bestämt sig för att köra över kommunernas kreosotförbud.

Bolaget svarade nyligen också med att överklaga kommunernas beslut till länsstyrelsen i Jönköpings län.

– Vi låter inte det här försena bygget. Vi fortsätter att bygga på det sätt som vi anser är bäst och miljömässigt mest hållbart, säger bolagets kommunikatör Joel Nylin till DN.

Är ett cancerframkallande ämne
Även om Svenska Kraftnät anser att kreosot är ett relativt miljövänligt ämne har flera myndigheter en annan uppfattning. Länsstyrelsen i Skåne beskriver kreosot som ett cancerframkallande ämne som påverkar fertiliteten.

“Kreosot kan ge cancer och påverka arvsmassan. Det irriterar huden och kan ihop med solljus ge fotoallergiska reaktioner såsom blåsor och eksem. Det är bioackumulerande och mycket giftigt för vattenlevande organismer”, skriver Länsstyrelsen i Skåne i ett dokument.

Fakta kreosot:

Det används sedan 1800-talet för att impregnera trä. Bekämpningsmedel med kreosot skyddar trä från att angripas av till exempel röta och termiter.

Ämnet används i dag främst för impregnering av järnvägssliprar, el- och telefonstolpar.

Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera hälsofarliga substanser.

Källa: DN.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!