Coronavirusets spridning

Studie: Kolloidalt silver avdödar coronavirus i lungorna

publicerad 6 maj 2020
En nebulisator (t.v.) för hemmabruk kan enkelt laddas med kolloidalt silver och användas för behandling av coronavirus och lunginflammation. T.h. respiratorbehandling på sjukhus.

En israelisk studie av docent Oron Zachar antyder att det är möjligt att undertrycka virala och bakteriella infektioner i luftvägarna med hjälp av silvernanopartiklar som inhaleras via en så kallad nebulisator.

En nebulisator är en apparat som bildar en dimma av medel som är lösta i vatten, och således kan göra det även med kolloidalt silver som består av silverjoner och silvernanopartiklar lösta i hyperrent vatten. Behandlingen som Zachar undersökt gick ut på att i ett tidigt stadium av Covid‑19 behandla tillståndet med nebulisator i hemmiljö. Detta för att även i andra hand minska risken för respiratororsakad lunginflammation vid behandling på intensivvårdsklinik eftersom dessa orsakar skador på lungorna efter omkring 48 timmars vård.

Studien antyder att det behövs det omkring 140 ml kolloidalt silver av styrkan 10 ppm per dygn för att nå betydande effekt. Det egentliga behovet är omkring 47 ml, men två tredjedelar av den dimma som en nebulisator med kontinuerlig drift skapar kommer aldrig in i munnen. 47 ml är med andra ord den mängd kolloidalt silver…


Om respiratorbehandling, lunginflammation och kolloidalt silver

En respirator/ventilator riskerar att skada lungorna efter en tids behandling på grund av det övertryck som respiratorn/ventilatorn orsakar. Det kan också successivt bildas en mikrobiell växt av bakterier i slangarna. Denna mikrobiella växt kan ha bättre förutsättningar för överlevnad i maskinen än i kroppen och kan cirkulera mellan systemet och kroppen. Kolloidalt silver avdödar de bakterierna. Det kan även bildas svamp i systemet, men det kolloidala silvret motverkar även sådan växt.

 


Liknande artiklar: