Smärtstillande ökar risken för depression

publicerad 22 november 2013

Opioidanalgetika och receptbelagda smärtstillande mediciner hjälper att minska fysisk smärta. Men det finns också biverkningar. I en ny studie framkommer det att långvarig användning av smärtstillande mediciner ökar risken för att utveckla depressioner.

Studien har publicerats i Journal of General Internal Medicine och det är en grupp forskare och docenter vid universitetet i St. Louis USA som ligger bakom den.

 Uppgifterna och resultaten pekar på att om den dagliga dosen är låg, så minskar risken för depressioner… Även om risken inte är stor är det ändå tillräckligt för att bli ett problem för folkhälsan, säger Jeffrey Scherrer, docent i allmänmedicin vid universitetet i St. Louis.

Involverade 50 000 veteraner
Man har analyserat data från undersökningar av 50 000 krigsveteraner som inte tidigare missbrukat eller varit deprimerade, och fått smärtstillande mediciner, baserade på opiater, utskrivna. Det resultatet som studien gav var att de som brukat smärtstillande i mer än 180 dagar löpte 53 procent större chans att utveckla depressioner.

För de veteraner som fick smärtstillande mellan 90 och 180 dagar visade studien att de löpte 25 procents högre risk att bli deprimerade än personer som tagit preparaten i som mest 89 dagar.

Studien visar också att ju högre dos av de smärtstillande opiaterna man får, desto större risk för depressioner.

Fler fall av biverkningar
Långvarigt bruk av smärtstillande kan även ge värker i kroppen. Brist på D-vitamin, testosteron, adrenalin och svårigheter att reglera kroppens blodsockernivåer, sägs vara orsaken.

– Opioider har länge varit uppmärksammade för att kunna dämpa smärta och lidande, med det ramlar in fler och fler rapporter om biverkningar, säger Jeffrey Scherrer.

En annan faktor bakom biverkningarna av smärtstillande kan vara att hjärnans belöningssystem påverkas och att tröskeln höjs när en person upplever njutning av till exempel mat, sociala umgängen och sexuella aktiviteter.

Kan leda till hjärtattacker
En brittisk studie från i våras visade att det är förknippat med högre risk för hjärtinfarkter och plötslig hjärtdöd om man brukar smärtstillande mediciner. Tre fall av hjärtinfarkt per 1 000 personer, enligt studien.

I Sverige ökar utskrivningen av smärtstillande värktabletter ökat årligen ända sedan 2005. Populärast är preparaten med paracetamol, som hämtades ut på recept av mer än en miljon svenskar under 2012. Kvinnor är mer överrepresenterade än männen, mycket beroende på könens olika smärttrösklar.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!