Oväntat många lider av social fobi

publicerad 17 juni 2013

Social fobi har tidigare an­setts vara ovanligt bland äldre, men enligt en ny avhandling från Sahlgrenska akademin är fyra procent av männis­kor över 65 år drabbade. Så många som 60 000 personer kan känna rädsla och obehag inför att träffa andra män­niskor, äta på restaurang eller tala inför publik.

Enligt avhandlingen fungerar inte de moderna diagnostiska kriteri­erna för äldre personer, och fångar bara varannan patient med social fobi i åldersgruppen 65+. Tillståndet tycks också vara varierande över tid. Efter fem år hade hälften av de drabbade blivit bättre utan behandling. Samtidigt hade ungefär lika många insjuknat.

Människor som drabbas av social fobi lider ofta även av depression, vilket delvis beror på att människor med vissa personlighetsdrag har högre risk för både social fobi och depression, menar Björn Karlsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

 

Artikeln har tidigare publicerats i MiljömagasinetLadda ner Nya Dagbladets mobilapp!