Nöjesläsning kan stärka minnet för äldre

publicerad 30 april 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Regelbunden nöjesläsning av äldre kan stärka deras minne visar en ny amerikansk studie. Efter åtta veckors regelbunden läsning hos seniorer noterades en markant förbättring av både arbetsminne och episodiskt minne.

Att det finns ett samband mellan läsning och minne är känt sedan tidigare, men det är oklart om läsning i sig gör att minnet förbättras eller om ett starkt minne förbättrar läsförmågan. I en studie på Beckman Institute vid University of Illinois har man tittat närmare på samband mellan läsning och minne hos äldre personer.

Personer i åldrarna 60 till 79 år delades upp i två grupper, en som läste samt en kontrollgrupp som istället skulle lägga pussel. Deltagarna skulle läsa 90 minuter varje dag fem dagar i veckan under åtta veckor. Alla fick ta del av samma boksamling som bestod av allt från faktaböcker till deckare. Böckerna valdes ut i samarbete med Champaign Public Library och tanken var att deltagarna skulle kunna hitta böcker att läsa för nöjes skull.

Innan läsandet började fick alla deltagare göra diverse kognitiva tester som innefattade både arbetsminne och episodiskt minne samt även tal- och läsfärdigheter. Samma tester gjordes vid studiens slut.

Jämfört med pusselgruppen visade läsargruppen betydande förbättringar av både arbetsminnet och det episodiska minnet. Studien visar därmed att regelbunden nöjesläsning kan förbättra minnet hos äldre.

Nöjesläsning, den sorten som verkligen drar in dig, är bra för dig, och den hjälper till att bygga upp de mentala förmågor som man använder sig av vid läsning, säger forskaren Liz Stine-Morrow.

Även om det behövs mer forskning kan studien öppna upp för nya behandlingar inom exempelvis Alzheimers. Stine-Morrow menar att nöjesläsning, att verkligen engagera sig i något fullt ut, kan hjälpa att bibehålla den mentala förmågan.

Det är mer lovande att engagera sig fullt ut i de stimulerande saker som vi redan gör i våra liv. Det är förmodligen den bästa vägen för att bibehålla vår mentala förmåga och kompensera effekterna av Alzheimers sjukdom, säger Stine-Morrow.

I genomsnitt läste 34 procent kvinnor och män från 16 år och uppåt under åren 2018 och 2019. Även 34 procent inom samma grupp läste aldrig på fritiden, vilket är en ökning från 29 procent tio år tidigare.

Kvinnor läser mer än män och 41 procent uppgav 2018-2019 att de läste varje vecka, samtidigt som 41 procent av männen uppgav att de aldrig läste.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!