Monsanto attackerar forskare som kopplar samman glyfosat och cancer

publicerad 14 november 2016
Det av Monsanto tillverkade ogräsmedlet Roundup

Det ökända storföretaget Monsanto försöker tillsammans med CropLife America dra tillbaka den amerikanska finansieringen av Världshälsoorganisationens avdelning för cancerforskning, detta efter att forskarna konstaterat att Monsantos ogräsmedel Roundups huvudingrediens glyfosat med stor sannolikhet kan orsaka cancer.

Vidare vill Monsanto att den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA förkastar forskarnas slutsatser och öppnar upp för fortsatt storskaligt användande av glyfosat, något som beräknas ge vinster på miljarder dollar årligen till Monsanto och liknande företag, rapporterar The Hill.

EPA har studerat glyfosat och dess effekter i fem år och har gått ut med att deras utvärdering förväntas vara klar 2017.

Man har tidigare velat hålla offentliga möten där glyfosat diskuteras ur ett vetenskapligt perspektiv där det aktuella forskningsläget lyfts fram, men Monsanto och deras kompanjoner har avfärdat förslaget med att denna typ av möten är ”onödiga” och ”direkt olämpliga”.

Industrin vill istället att miljöskyddsmyndigheten nöjer sig med den forskning som Monsanto och kompani själva väljer att lyfta fram. Samtidigt har man gått till angrepp mot Världshälsoorganisationens avdelning för cancerforskning (International Agency for Research on Cancer) och menar bland annat att dessa ägnar sig åt ”skräpforskning”.

Forskarna själva säger att de är chockerade och överraskade över de aggressiva angreppen mot dem efter deras slutsatser om glyfosat. Forskarna står fast vid sin slutsats om att det finns övertygande bevis för att glyfosat kan orsaka cancer och man vill också se mer oberoende forskning på området.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!