Mira vill bli kvinna igen – efter flera år som transman

publicerad 28 oktober 2021
Finska Mira vill bli kvinna igen.

Antalet unga som genomgått könsbytesprocesser och sedan ångrat sig har ökat de senaste åren. Den 26-åriga finländskan Mira identifierade sig som Kai under en stor del av sitt liv och genomgick ett könsbyte när hon var 18 år. Idag vill hon återgå till att vara kvinna.

De senaste tio åren har en stor ökning av könsdysfori skett bland unga, det vill säga att man inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön. Det innebär också att fler…


Könskorrigering Sverige enligt Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

1 §   En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon
1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
4. har fyllt arton år.

Tidigare fanns ett krav på att personen skulle vara ogift, steril och svensk medborgare. Däremot har man slopat de två första kraven och ändrat det sista till att personen ska ha bott i Sverige i minst ett år. I Sverige genomgår ungefär 60 personer en könskorrigering per år.

Könskorrigering Finland enligt Lag 28.6.2002/563 om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet.

Villkoren för att fastställa att en person har en annan könstillhörighet krävs det att man

1) visar upp en medicinsk utredning om att han eller hon varaktigt upplever sig tillhöra det motsatta könet och lever i en könsroll som motsvarar detta samt att han eller hon har undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga,

2) är myndig, och

3) är finsk medborgare eller bosatt i Finland.

Om personen i fråga lever i ett registrerat partnerskap är ett ytterligare villkor för att fastställa könstillhörigheten att den andra parten i partnerskapet har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att han eller hon samtycker till att det registrerade partnerskapet omvandlas till äktenskap.

 


Liknande artiklar: