Medicinsk etikprofessor: Etikettsbrott att kritisera ovaccinerade

publicerad 7 september 2021
- av Sofie Persson
Många ovaccinerade blir kritiserade på iva.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den allt mer uttalade oviljan gentemot ovaccinerade från sjukvårdspersonal som lyfts fram är ett markant etikettsbrott mot traditionell medicinsk etik, konstaterar den medicinske etikprofessorn Gert Helgesson.

Hetsen fortsätter att trappas upp i mainstreammedia mot den ovaccinerade delen av befolkningen. Bland annat lyfter man fram sjukhusanställda som reagerat med ilska gentemot patienter på IVA och som sägs inte vara injicerade med något av covidvaccinerna. Gert Helgesson, professor i medicinsk etik vid Karolinska, säger till TT att det är exceptionellt ovanligt att sjukvårdspersonal förebrår en patientgrupp på det viset.

En grundvärdering i sjukvården är att orsaken inte ska spela någon roll. Man ska få samma vård i alla fall. Inom transplantationskirurgin har det funnits exempel på den här typen av moraliserande tankegångar, att man inte bör ge en ny lever till en alkoholist, till exempel.

Helgesson tycker sig se två emotionella förklaringar till det aggressiva tonläget som riktas mot ovaccinerade patienter, men också övriga ovaccinerade från sjukhusanställda och andra delar i samhället.

Kritiken från dessa sjukvårdsanställda tror jag till stor del har att göra med att de tycker sig ha gjort stora uppoffringar under pandemin, och så kommer de här som inte ens orkat vaccinera sig, ungefär så.

Exempelvis överläkaren Karin Frisell på IVA på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, uttrycker att hon känner ilska mot ovaccinerade personer som behöver vård på sjukhuset.

Om man börjar tänka att om de här patienterna hade gått och vaccinerat sig, så hade de inte legat här. Då blir man allt från arg till deppig, berättar hon.

Gert Helgesson pekar på att det funnits vissa exempel på den här typen av moraliserande tankegångar bland annat inom transplantationskirurgin, att man inte bör ge en ny lever till en alkoholist, till exempel, men att det är ytterst sällsynt.

Det är väldigt ovanligt att sjukvårdspersonal förebrår en patientgrupp på det här viset. En grundvärdering i sjukvården är att orsaken inte ska spela någon roll. Man ska få samma vård i alla fall.

En annan förklaring, tror Helgesson, har att göra med att respekten för individuella medicinska beslut är begränsad hos dem som upplevelser att man befinner sig i en pandemi.

Om jag blir sjuk, så påverkar det i normalfallet inte någon annans hälsa och hur jag lever mitt liv har inte någon annan med att göra. Så är vi vana att tänka. Men under en epidemi fungerar den här attityden sämre, för plötsligt påverkar ditt val alla andra, konstaterar han.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!