Laptops olämpliga ha i knät

publicerad 22 maj 2013

Bärbara datorer, även ofta kallade laptops, (av engelskans lap = knä) har blivit ytterst vanliga. De införs nu på bred front även i skolvärlden och används ofta för uppkoppling till trådlösa datanätverk, såväl på kontor, i skolor och i hemmen. Få känner dock till att de praktiska datorerna som många sätter i sitt knä under användning absolut inte borde läggas i knät då de avger hög strålning.

Trots namnet är laptops olämpliga att ha i knät. Foto: Enokson/CC BY-NC-SA 2.0
Trots namnet är laptops olämpliga att ha i knät. Foto: Enokson/CC BY-NC-SA 2.0

En grupp italienska forskare vid universitetet i Siena, har undersökt hur mycket strålning fem olika modeller av moderna bärbara datorer utsätter användaren för.

De uppmätta värdena låg på mellan 1,8 och 6 mikroTesla, vilket är under ICNIRP:s rekommenderade gränsvärden för lågfrekventa fält på 100 mikroTesla, men långt högre än TCO:s rekommendationer för dataskärmar. De flesta laptops saknar också TCO-märkning. När datorn hålls i kontakt med kroppen, exempelvis i knät, orsakar den elektriska strömmar som är upp till hälften av ICNIRP:s rekommendationer.

Det kan vara allvarligt för gravida kvinnor och män i fertil ålder. Strömförsörjningen orsakar till och med så starka strömmar i kroppen att de långt överskrider ICNIRP:s rekommendationer.

Forskarna drar slutsatsen att laptops, trots namnet, är olämpliga att använda i knät.

Bärbara datorer bör alltså inte användas nära kroppen utan största möjliga avstånd bör hållas vid längre tids användning. Separat skärm och tangentbord rekommenderas därför.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!