Laptops olämpliga ha i knät

publicerad 22 maj 2013

Bärbara datorer, även ofta kallade laptops, (av engelskans lap = knä) har blivit ytterst vanliga. De införs nu på bred front även i skolvärlden och används ofta för uppkoppling till trådlösa datanätverk, såväl på kontor, i skolor och i hemmen. Få känner dock till att de praktiska datorerna som många sätter i sitt knä under användning absolut inte borde läggas i knät då de avger hög strålning.
Trots namnet är laptops olämpliga att ha i knät. Foto: Enokson/CC BY-NC-SA 2.0
Trots namnet är laptops olämpliga att ha i knät. Foto: Enokson/CC BY-NC-SA 2.0

En grupp italienska forskare vid universitetet i Siena, har undersökt hur mycket strålning fem olika modeller av moderna bärbara datorer utsätter användaren för.

De uppmätta värdena låg på mellan 1,8 och 6 mikroTesla, vilket är under ICNIRP:s rekommenderade gränsvärden för lågfrekventa fält på 100 mikroTesla, men långt högre än TCO:s rekommendationer för dataskärmar. De flesta laptops saknar också TCO-märkning. När datorn hålls i kontakt med kroppen, exempelvis i knät, orsakar den elektriska strömmar som är upp till hälften av ICNIRP:s rekommendationer.

Det kan vara allvarligt för gravida kvinnor och män i fertil ålder. Strömförsörjningen orsakar till och med så starka strömmar i kroppen att de långt överskrider ICNIRP:s rekommendationer.

Forskarna drar slutsatsen att laptops, trots namnet, är olämpliga att använda i knät.

Bärbara datorer bör alltså inte användas nära kroppen utan största möjliga avstånd bör hållas vid längre tids användning. Separat skärm och tangentbord rekommenderas därför.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!