Läkarförbund varnar för mobiler

publicerad 17 april 2016
Att ta bort onödiga och gamla appar i sin smartphone minskar den dagliga exponeringen av strålning

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Wiens läkarförbund ger nya råd för att minska hälsoriskerna med användning av mobiltelefoner. Högst upp på förbundets lista: Prata så lite och så kort som möjligt i mobiltelefonen.

Piero Lerchcr från Wiens läkarförbund menar att det är ständigt viktigt med uppdateringar gällande utbyggnad av mobiltelefoni och reglerna kring det.

– Våra rekommendationer i hanteringen av mobiltelefoner är inte bara medveten användning av mobiltelefon och radiomaststrålning, men även aspekter av trafiksäkerhet och för att skydda mot negativa psykosociala konsekvenser, säger Piero Lercher.

Tio rekommendationer

Läkarförbundet ger tio rekommendationer för att minska risker med strålning. Till exempel bör fast telefon användas för längre samtal, alternativt bör LAN-kabel brukas vid användning av internet. Kontinuerlig exponering via trådlösa DECT-telefoner, WLAN accesspunkter, mobilt bredband och LTE-hem-basstationer bör då undvikas.

Världshälsoorganisationen WHO:s cancerforskningsinstitut IARC klassade strålning från mobiltelefon i och trådlösa nätverk som ”möjligen cancerframkallande” klass 2B år 2011.

Ökad strålning på grund av appar

En nyhet avser strålningen från bakgrundstrafiken av appar. Rekommendationen från förbundet ar att minimera antalet appar och ”överflödiga” bakgrundstjänster på smartphones.

– Smartphones strålar mer än gamla mobiltelefoner på grund av ständiga uppdateringar av appar. Det är ett särskilt problem när man förvarat mobilen nära kroppen exempelvis i fickan. Man bör ha så enkel mobiltelefon som möjligt, och den bor stängas av så ofta som det går, säger Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen.

Ökar risken för cancer

Vid inköp av mobil bör mobiler med lägsta möjliga SAR-värde och extern antennkontakt väljas men framförallt bör fast telefon prioriteras menar hon. SAR-värdet är ett mått på absorptionen av elektromagnetiska fält. Mona Nilsson säger att läkarförbundets rekommendationer är i linje med Strålskyddsstiftelsens råd:

– Vi önskar att Sverige hade läkarorganisationer som gick ut med samma rekommendationer som Wiens. Mobilen ökar risken för cancer och många andra allvarliga sjukdomar, säger hon.

En mer omfattande lista över råd som man kan vidtaga för att minska riskerna för hälsorisker kan man läsa på Strålskyddsstiftelsens hemsida.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!